Solidarni w rozwoju

W 2024 r. ponownie przewodnią ideą będzie kwestia społecznej energii – w jej różnych wymiarach, wariantach, funkcjach, możliwościach, potencjałach i blokadach. Tym razem jednak będziemy bazowali na tym co już zostało wypracowane i zaprezentowane w refleksji obywatelskiej „Generatory społecznej energii”. Idzie o to, aby nadal przyglądać się jej z różnych perspektyw i w różnych kontekstach (zawodowych, społecznych, środowiskowych, pokoleniowych itd.), ale też rozwijać dyskusję, skupiając się na wybranych aspektach, a zwłaszcza na konkretnych przykładach – dobrych praktykach, kreatywnych inicjatywach, inspirujących przykładach. Ważnym bowiem jest, aby sobie i innym pokazywać, że ciągle nie brakuje nam świadectw i przykładów na niezwykłą mobilizację społecznej energii, ale również na żmudny, mozolny, codzienny i konsekwentny wysiłek, skupiony na budowaniu dobrych społecznych relacji. Co ma kolosalne znaczenie w popękanym społeczeństwie. Dlatego też silny nacisk położymy na wspólnotę komunikacyjną, dialogiczność, procesy włączania, możliwości (ale i bariery) wysłuchania i zauważenia tych środowisk i kręgów, które raczej pomijane są milczeniem, niezauważane, niedoceniane. Dotyczy to także środowisk z tzw. „prowincji” (środowiska wiejskie, małe miasta), które w wielu przypadkach mogą poszczycić się niezwykle oryginalnymi inicjatywami i projektami, zaprzeczając krzywdzącym stereotypom. Równie istotny będzie aspekt relacji międzypokoleniowych oraz różnic (?) w pokoleniowym postrzeganiu kluczowych problemów, z jakimi przychodzi się nam borykać (ekologia, przestrzeń, relacje, jakość życia, samorządność, zdrowie itd.). O tym i innych kwestiach będziemy dyskutowali podczas wydarzeń w ramach kolejnego cyklu. Jak zawsze zależeć będzie nam na stworzeniu okazji do twórczego spotkania się osób wywodzących się z różnych środowisk: akademickich, biznesowych, edukacyjnych, samorządowych, kulturalnych, pozarządowych etc. oraz spotkania osób reprezentujących różne pokolenia!

Koordynator obszaru:

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Uniwersytet Gdański

Koordynator obszaru:

● Monika Chabior – Wiceprezydent Miasta Gdańska
● Katarzyna Laskowska – Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja
Rozwoju Pomorza
● Dobrawa Morzyńska – Wiceprezes Zarządu Fundacji Gdańskiej
● Patrycja Medowska – Zastępca Dyrektora, Europejskie Centrum Solidarności

Plany na 2024:

Forum Przedsiębiorstw

Data i miejsce: TBA, Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

Organizator: Agencja Rozwoju PomorzaIV edycja Kongresu „Solidarni w Rozwoju”

Data i miejsce: TBA, Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

Organizator (koordynator): Fundacja Gdańska Przy okazji Święta Wolności i Praw ObywatelskichRozwijanie projektu związanego z refleksją obywatelską: „Generatory społecznej energii”

– Organizacja kolejnych debat i spotkań środowiskowych, skupionych z jednej strony na wątkach, które pojawiły się w dotychczasowym opracowaniu, ale też na dokładaniu kolejnych. W spotkaniach będą brali udział przedstawiciele różnych inicjatyw i partnerów społecznych. Planowane miejsca spotkań to m.in Władysławowo, Bydgoszcz, Kraków…

– Rozwijanie strony https://energiaspoleczna.oees.pl/, na której już umieszczono powstałe opracowanie, ale znajdzie się tam jego rozbudowana, elektroniczna wersja, która będzie zawierała m.in. pełne opisy przywołanych przypadków. Będą tutaj także umieszczane kolejne materiały, powstające w ramach projektu (zwłaszcza w formie opisów inicjatyw, działań i
inspirujących projektów).

– W ramach projektu planujemy także stworzenie czegoś, co obecnie ma roboczą nazwę: skarbnica energii społecznej (lub też: zasobnik społecznej energii), w którym zgromadzone zostaną opisy przypadków, porady, przytoczone zostaną inspirujące teksty, linki do ważnych i ciekawych materiałów itd. – tak, aby każdy, kto chce rozwijać działania na rzecz społecznej energii mógł tutaj odnaleźć wiele inspirujących rzeczy, z których będzie mógł korzystać (jak z zasobnika).Wydarzenie regionalne w Słupsku

Data i miejsce: TBA, Słupski Inkubator Technologiczny

Partner wydarzenia: Agencja Rozwoju Pomorza

Jest to zawsze spotkanie środowiska biznesowego, samorządowego, akademickiego i pozarządowego, poświęcone dyskusji nad kluczowymi dylematami rozwojowymi w północnym regionie.

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2023:

Forum Przedsiębiorstw

Data i miejsce: 10 maja, Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

Organizator: Agencja Rozwoju Pomorza

Program Forum Przedsiębiorstw składał się z sesji głównej, w której wygłoszone zostały referaty wybitnych specjalistów komentarze, m.in. w temacie ekonomii, energii czy wolności gospodarczej. 

W bloku „Solidarni w rozwoju” udział wzięli: Adam Krawiec (UMWP), Bartłomiej Anusiak (Mikrostyk), Jadwiga Piechowiak (Technikum Łączności), Jerzy Cisewski (ZSE w Tczewie), Arkadiusz Wódarczyk (Flex), Małgorzata Kazubska (Fundacja Katalyst Education) oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyński (UG).


III edycja Kongresu „Solidarni w Rozwoju”

Data i miejsce: 2 czerwca, Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności

 Kongres odbył się ramach Święta wolności i praw obywatelskich (2-4.06) jako jego pierwszy dzień. Tematem Kongresu była: Energia społeczna pokoleń – wyzwalanie twórczego potencjału.Obywatelski raport „Generatory energii społecznej”

Tematem przewodnik Open Eyes Economy Summit w 2023 była energia społeczna.

Prace nad raportem były prowadzone przez wiele miesięcy w formie otwartych debat, a w działania włączyli się przedstawiciele wielu różnorodnych inicjatyw oraz partnerzy społeczni.

Skip to content