OEES HUB

Think tank Open Eyes Economy to działalność badawcza, edukacyjna i wydawnicza w obszarze ekonomii wartości. Działania OEES HUB służą pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o różnych aspektach ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej

Podcast

Podcast

PTW#9 | Co słychać na rynku pracy?

PTW#9 | Co słychać na rynku pracy?

Jakie trendy obecnie wpływają na polski rynek pracy? Jakie kompetencje mogą okazać się kluczowe dla osób stawiających na nim pierwsze kroki? Czy uniwersytety obecnie są w stanie przygotować młodzież na funkcjonowanie w tym środowisku?

GES#4 | Energia społeczna w szkole

GES#4 | Energia społeczna w szkole

Jaka jest rola energii społecznej w szkolnych ławkach? Jak rozbudzać ją wśród młodych ludzi? Czy możemy mówić o negatywnych aspektach energii i jak je przezwyciężać?

PTW#6 | Jak się masz, uniwersytecie?

PTW#6 | Jak się masz, uniwersytecie?

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy, która rzuci światło na strukturę oraz funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. W dzisiejszym odcinku skoncentrujemy się na wyzwaniach i trudnościach, z jakimi borykają się polskie uniwersytety oraz środowisko naukowe.

MWJŻ#9 | Czego możemy się nauczyć od Gdańska

MWJŻ#9 | Czego możemy się nauczyć od Gdańska

MWJŻ#9 | Czego możemy się nauczyć od Gdańska
Gdańsk często wskazywany jest jako jedno z najlepszych miast do życia w Polsce. Jest ważną częścią policentrycznego układu miejskiego. Pełny różnorakich zasobów, Gdańsk uważany jest za dobre miejsce do życia, inwestowania i odwiedzenia. Gdańsk jest jednym z laureatów Water City Index 2022.

Uniwersytet Odpowiedzialny #3 | Metoda design thinking – czyli droga do realizacji potrzeb uczniów

Uniwersytet Odpowiedzialny #3 | Metoda design thinking – czyli droga do realizacji potrzeb uczniów

Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu z serii “Uniwersytet Odpowiedzialny”, w którym mentorki i nauczycieli Urszula Drzewiecka z VIII PALO w Krakowie, Barbara Waszuk i Natasza Łączny ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, opowiadają o udziale w projekcie Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości.

Uniwersytet Odpowiedzialny #2 | Szkoła poza horyzont i jeszcze dalej

Uniwersytet Odpowiedzialny #2 | Szkoła poza horyzont i jeszcze dalej

Czy w dzisiejszych szkołach można wyjść poza ramy standardowego nauczania? Jaka jest rola nauczyciela? Czy szkoła może pomóc spełnić marzenia? Zrealizowanie każdego przedsięwzięcia, które wychodzi poza ramy standardów przewidzianych dla placówek oświatowych, wymaga sił i odwagi. Takim projektem wychodzącym poza schemat jest na pewno “Żmichowska śpiewa”, który zapoczątkowała Ewa Drobek, nauczycielka w XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskie w Warszawiej.

Uniwersytet Odpowiedzialny #1 | Jak efektywnie nauczać przedsiębiorczości

Uniwersytet Odpowiedzialny #1 | Jak efektywnie nauczać przedsiębiorczości

Nauczanie przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów edukacyjnych formułowanych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym. Niestety od kilku lat zauważalny jest w tym względzie deficyt właściwej praktyki szkolnej. Widać tu rozdźwięk między realną potrzebą edukacji w tym zakresie, a niedostateczną formą jej realizacji w praktyce.

Edukacja relacyjna w praktyce polskich szkół średnich

Edukacja relacyjna w praktyce polskich szkół średnich

apraszamy do odsłuchania nagrania z panelu dyskusyjnego, który miał miejsce podczas konferencji „Przyszłość edukacji” w dniu 7 grudnia 2022. W ramach panelu mieliśmy okazję zaprezentować drugą część publikacji „Szkoły poza horyzont”, która jest jedną z inicjatyw platformy rozwoju edukacji OEES EduLab.

MWJŻ#8 | Lokalnie i na poważnie o wodzie

MWJŻ#8 | Lokalnie i na poważnie o wodzie

Czy wodny kryzys odrzański może się powtórzyć gdzieindziej? Jak należy zarządzać zasobami wody z perspektywy mikrolokalnej? Czy woda w mieście różni się od wody na wsi? Na te i inne pytania w szalenie ciekawej rozmowie odpowiedzi szukali: Benedykt Węgrzyn, Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek.

MWJŻ#7 | Miejskie powodzie okiem eksperta: jak będą wyglądać współczesne kryzysy wodne?

MWJŻ#7 | Miejskie powodzie okiem eksperta: jak będą wyglądać współczesne kryzysy wodne?

Jakie zagrożenia czekają polskie miasta w przyszłości? Czemu powodzie miejskie stają się coraz częstszym zjawiskiem? Jak władze powinny przeciwdziałać takim zagrożeniom?

W najnowszym odcisku podkastu Miasto-Woda-Jakość życia Krzysztof Kutek i Michał Kudłacz rozmawiają z prof. Andrzejem Tiukałą, specjalistą w zakresie gospodarki wodnej.

Zapraszamy do słuchania każdego, kogo interesują narastające wyzwania dla systemu społecznego i miejskiego wywołane ekstremalnymi zjawiskami naturalnych z uwzględnieniem zmian klimatu.

MWJŻ#6: Kraków jako „Waterworld” Kevina Costnera?

MWJŻ#6: Kraków jako „Waterworld” Kevina Costnera?

Spotkania z aktywistami miejskimi są zawsze ciekawe szczególnie, jeśli są oni dodatkowo dobrymi mówcami. Tomasz Janowski wspiera wiele inicjatyw społecznych w Krakowie, zatem jego myślenie jest nienaukowe, ale konstruktywne i abstrakcyjne. Rozmowa o wodzie z Tomaszem wskazała nam nowe spojrzenie na miasto i jego zasoby wody.

MWJŻ#5: Woda jako zasób i przestrzeń kreująca jakość życia

MWJŻ#5: Woda jako zasób i przestrzeń kreująca jakość życia

Przemysław Powalacz to Prezes Zarządu firmy Geberit Polska. Kojarzy się z wodą, więc zaprosiliśmy Prezesa do rozmowy o wodzie, jednak ta poszła w zupełnie innym kierunku niż się spodziewaliśmy i chyba – będąc szczerym – poszła w kierunku ciekawszym od zamierzonego.

MWJŻ#3 | Wodna przyszłość polskich miast: czy w miastach zabraknie wody?

MWJŻ#3 | Wodna przyszłość polskich miast: czy w miastach zabraknie wody?

W jaki sposób należy projektować tereny rekreacyjne w oparciu o wodę w Krakowie, Poznaniu i w innych miastach? Czy polskie miasta również czekają susze i powodzie, a zatem czy czeka nas wyprowadzka z miast w przyszłości, które staną się nieprzyjazne do życia? A może woda z kranu będzie tak wartościowa jak złoto?

TNNBU#10.2: Modalność i ekonomiczne imaginarium | To Nigdy Nie Był Utopia

TNNBU#10.2: Modalność i ekonomiczne imaginarium | To Nigdy Nie Był Utopia

Czy ekonomiści mają wyobraźnię?
Już jutro udowodnimy, że jak najbardziej!
Gościnnie wypowiada się Profesor Juliusz Gardawski – profesor nauk ekonomicznych, socjolog, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. W latach 2004–2006 członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Serdecznie zapraszamy na odcinek poświęcony modalności i wyobraźni!

TNNBU#14.2: Uniwersytet-Idea

TNNBU#14.2: Uniwersytet-Idea

Jak wyglądać powinno nowoczesne kształcenie akademickie? Jaka przyszłość czego uczelnie wyższe, jeśli studenci i wykładowcy akademiccy nie będą na nich traktowani z należytym szacunkiem?

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Profesora Jerzego Hausnera z cyklu „To nigdy nie była utopia” zatytułowany „Uniwersytet – Idea”.

Do rozmowy zaproszony został Profesor Jerzy Wilkin – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, ekonomista, były dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie rozwoju gospodarczego i instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju.

TNNBU#8.2: Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej

TNNBU#8.2: Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej

Kolejny wykład prof. Jerzego Hausnera – „Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej”! Gościem Profesora będzie polski socjolog Alek Tarkowski. Profesor pomówi m.in. o rozróżnianiu efektywności i produktywności, „łańcuchu wartości” i o tym, jak nie marnować zasobów. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania!

TNNBU#14.1: Uniwersytet-Idea

TNNBU#14.1: Uniwersytet-Idea

Jak wyglądać powinno nowoczesne kształcenie akademickie? Jaka przyszłość czego uczelnie wyższe, jeśli studenci i wykładowcy akademiccy nie będą na nich traktowani z należytym szacunkiem?

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Profesora Jerzego Hausnera z cyklu „To nigdy nie była utopia” zatytułowany „Uniwersytet – Idea”.

Do rozmowy zaproszony został Profesor Jerzy Wilkin – członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, ekonomista, były dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie rozwoju gospodarczego i instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju.

TNNBU#13.2: Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu | To Nigdy Nie Była Utopia

TNNBU#13.2: Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu | To Nigdy Nie Była Utopia

Jaką rolę w wychodzeniu z kryzysu odgrywa kultura? Na czym polega wyzwalanie kulturowej energii? Czy społeczne zmiany mogą dokonywać się poza kulturą? Jakie rekomendacje związane z zarządzaniem instytucjami kultury proponują zaproszeni do rozmowy eksperci?

A będą nimi:
Maria Anna Potocka – krytyk sztuki, autorka książek z zakresu filozofii sztuki, od dziesięciu lat dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.
Robert Piaskowski – pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury, wykładowca akademicki, współorganizator wielu krakowskich festiwali muzycznych.
Michał Rusinek – pisarz, literaturoznawca, członek Rady Języka Polskiego, Prezes Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.

TNNBU#12.2: Governance i jego konceptualne podstawy | To Nigdy Nie Była Utopia

TNNBU#12.2: Governance i jego konceptualne podstawy | To Nigdy Nie Była Utopia

Ekonomia wartości okiem Profesora Jerzego Hausnera!
Zapraszamy na kolejny odcinek To Nigdy Nie Była Utopia, w którym gościnnie wypowie się Włodzimierz Cimoszewicz – polityk i doktor nauk prawnych.
W latach 1996–1997 pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów, a w latach 2001–2005 stanowisko ministra spraw zagranicznych. Przez wiele kadencji wybierany na posła oraz senatora, a od 2019 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego.
Czy polityka – aby była skuteczna – musi w istocie być publiczna i obywatelska? Co ułatwia, a co wpływa negatywnie na utrzymywanie stabilności systemu w jakim żyjemy? Na te i inne pytania poznacie odpowiedź po wysłuchaniu najnowszego odcinka To Nigdy Nie Była Utopia!

TNNBU#12.1: Governance i jego konceptualne podstawy | To Nigdy Nie Była Utopia

TNNBU#12.1: Governance i jego konceptualne podstawy | To Nigdy Nie Była Utopia

Czym tak naprawdę jest państwo? Jakie główne grzechy w zarządzaniu nim doprowadzają do pogłębiającego się kryzysu?
Z radością zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu Profesora Jerzego Hausnera, zatytułowanego: „Governance i jego konceptualne podstawy” .
W rozmowie bierze udział doktor nauk prawnych, polityk i Poseł do Parlamentu Europejskiego – Włodzimierz Cimoszewicz.
Zachęcamy do wysłuchania odcinka!

TNNBU#11.2: Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej | To Nigdy Nie Była Utopia

TNNBU#11.2: Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej | To Nigdy Nie Była Utopia

Czy potrzebujemy zmian w dotychczasowej polityce gospodarczej? Czy rozwój zawsze musi wiązać się z zasadniczymi zmianami strukturalnymi? Jakie wymiary polityki mogą wpłynąć na jej stabilność?
Zapraszamy na kolejny wykład prof. Jerzego Hausnera pt. „Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej”.
Do tej rozmowy Profesor zaprosił byłego premiera, ekonomistę i polityka – Profesora Marka Belkę.
Zapraszamy serdecznie do wysłuchania najnowszego odcinka To Nigdy Nie Była Utopia!

TNNBU#11.1: Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej | To Nigdy Nie Była Utopia

TNNBU#11.1: Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej | To Nigdy Nie Była Utopia

Jakie zagrożenia strukturalne mogą wpłynąć na stabilność gospodarki? Czy mimo tego, że całkiem dobrze radzimy sobie z problemami koniunkturalnymi, wciąż tracimy siłę rozwojową?
Na temat zmian w polityce gospodarczej wypowiada się Marek Belka – były premier i profesor nauk ekonomicznych. Poseł Parlamentu Europejskiego, w latach 2010–2016 prezes Narodowego Banku Polskiego, a także nauczyciel akademicki.
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania odcinka poświęcony potrzebie zbudowania nowej polityki gospodarczej

TNNBU#13.1: Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu | To Nigdy Nie Była Utopia

TNNBU#13.1: Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu | To Nigdy Nie Była Utopia

Jaką rolę w wychodzeniu z kryzysu odgrywa kultura? Na czym polega wyzwalanie kulturowej energii? Czy społeczne zmiany mogą dokonywać się poza kulturą? Jakie rekomendacje związane z zarządzaniem instytucjami kultury proponują zaproszeni do rozmowy eksperci?

A będą nimi:
Maria Anna Potocka – krytyk sztuki, autorka książek z zakresu filozofii sztuki, od dziesięciu lat dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.
Robert Piaskowski – pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury, wykładowca akademicki, współorganizator wielu krakowskich festiwali muzycznych.
Michał Rusinek – pisarz, literaturoznawca, członek Rady Języka Polskiego, Prezes Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej.

TNNBU#10.1: Modalność i ekonomiczne imaginarium | To Nigdy Nie Był Utopia

TNNBU#10.1: Modalność i ekonomiczne imaginarium | To Nigdy Nie Był Utopia

Czym tak naprawdę jest ład społeczny?
To zależy do nas! Możemy wcielić się w rolę obserwatora lub uczestnika rzeczywistości.
Wykład Profesora Jerzego Hausnera „Modalność i ekonomiczne imaginarium” nie bez powodu posługuje się metaforyką teatru!
Gościem Profesora jest Profesor Juliusz Gardawski – profesor nauk ekonomicznych i socjolog.
Panowie mówią między innymi o… uruchomieniu wspólnej wyobraźni!
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu!

TNNBU#9.2: Społeczna czasoprzestrzeń rozwoju miasta

TNNBU#9.2: Społeczna czasoprzestrzeń rozwoju miasta

Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejny wykład prof. Jerzego Hausnera „Społeczna czasoprzestrzeń rozwoju miasta”. Miasta istnieją, ale także stają się na naszych oczach. Jak się rozwijają? Jaką tak naprawdę pełnią rolę współczesne miasta? Do tej rozmowy Profesor zaprosił byłego prezydenta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza!
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania!

Edukacja poza schematem | Szkoły poza horyzont [odc. 7]

Edukacja poza schematem | Szkoły poza horyzont [odc. 7]

„W dniu zakończenia roku szkolnego wszyscy jesteśmy zwycięzcami”.
W dzisiejszym odcinku podcastu Open Eyes Economy Justyna Chyla rozmawia z Beatą Kacprowicz, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku oraz Iwoną Hałuszczak, pedagogiem szkolnym.

Sztuka wypowiadania się od najmłodszych lat | Szkoły poza horyzont [odc. 5]

Sztuka wypowiadania się od najmłodszych lat | Szkoły poza horyzont [odc. 5]

Polska szkoła nie uczy krytycznego myślenia i sztuki wypowiadania się, może to uczniowie nie chcą uczestniczyć aktywnie w lekcji? Ile razy zdarzyło się nauczycielowi stać na przeciwko klasy i prosić o udzielenie odpowiedzi i dopytywać czy wszystko jest jasne? Posłuchaj rozmowy Anny Mirzyńskiej – współautorki rozdziału publikacji poświęconego Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie z nauczycielką w tej szkole – Panią Dorotą Dominiko – Boruc.

To nigdy nie była utopia – cykl wykładów Prof. J. Hausnera. odc. 2: Mateusz Zmyślony o ruchu open eyes economy

To nigdy nie była utopia – cykl wykładów Prof. J. Hausnera. odc. 2: Mateusz Zmyślony o ruchu open eyes economy

Zapraszamy do odsłuchania drugiej części pierwszego wykładu wprowadzającego pt „Czym jest ekonomia wartości?” z udziałem Mateusza Zmyślonego – dyrektora kreatywnego OEES. Mateusz opowiada o historii rozwoju ruchu open eyes economy z perspektywy praktyka. W jaki sposób w ciągu kilku lat ruch zyskał tak duże grono zainteresowanych i zaangażowanych partnerów? Jakie ciekawe inicjatywy zostały zrealizowane wokół idei? Czy idealiści to też realiści?

Pionierzy rolnictwa ekologicznego

Pionierzy rolnictwa ekologicznego

Agnieszka Zdunek, autorka podcastu ekologicznego Jest zielono, w rozmowie z Łukaszem Nowakiem porusza tematykę rolnictwa ekologicznego.
Posłuchaj i dowiedz się jak wygląda historia początków rolnictwa ekologicznego w Polsce? Czym są kooperatywy spożywcze? Czy certyfikaty ekologiczne mają wartość?

Jak pomóc lasom w Amazonii?

Jak pomóc lasom w Amazonii?

Agnieszka Zdunek, autorka podcastu ekologicznego Jest zielono, w obliczu katastrofy zadaje pytanie: co Ty możesz zrobić, gdy płoną lasy w Amazonii? I daje konkretną odpowiedź.
Jest jedna mała rzecz, dzięki której jesteś w stanie zmienić tę sytuację. Zrobienie tej jednej rzeczy zajmuje pół godziny, może godzinę dla niewprawnych. Kosztuje prawie nic.

To Nigdy Nie Była Utopia-cykl wykładów Odc. 9: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania cz I

To Nigdy Nie Była Utopia-cykl wykładów Odc. 9: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania cz I

Zapraszamy na kolejny wykład prof. Jerzego Hausnera pt. „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania” z gościnnym udziałem prof. Przemysława Czaplińskiego – wybitnego krytyka literatury współczesnej. Posłuchaj i dowiedz się jak możemy tworzyć i rozumieć przestrzeń? W jaki sposób zamknięta i otwarta społeczna czasoprzestrzeń wpływa na gospodarkę? Jak można kształtować społeczną czasoprzestrzeń tak, aby służyła rozwojowi?

Czas zmian i czas pandemii | Szkoły poza horyzont [odc. 3]

Czas zmian i czas pandemii | Szkoły poza horyzont [odc. 3]

Jaką rolę w systemie edukacji odgrywają nauczyciele? Jakie są ich możliwości i ograniczenia?
Czy czas epidemii to dobry moment na zmiany? Jakie są najważniejsze kompetencje przyszłości? Rozmowa dr Bartłomiej Bigi przeprowadził rozmowę z dr Łukaszem Cieślikiem, Dyrektorem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

To Nigdy Nie Była Utopia-cykl wykładów Odc.10: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania cz II

To Nigdy Nie Była Utopia-cykl wykładów Odc.10: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania cz II

Zapraszamy do odsłuchania drugiej części wykładu pt. „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania”, z gościnnym udziałem prof. Przemysława Czaplińskiego – wybitnego krytyka literatury współczesnej. W tym odcinku szukamy odpowiedzi na pytania: – co oznacza wspólnota czasoprzestrzeni i przyjęcie odpowiedzialności za swoje działanie, które ma wpływ na otaczającą nas przyrodę? – jak przebudować naszą codzienność, aby nie wypierać tego, co najistotniejsze dla naszego życia na rzecz tego, co instrumentalne?

Jaki kurs na edukację obrać? | Szkoły poza horyzont [odc. 1]

Jaki kurs na edukację obrać? | Szkoły poza horyzont [odc. 1]

Jaki kurs na edukację obrać? W najnowszej publikacji pod red. prof. J. Hausnera, interdyscyplinarny zespół autorów szuka odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje okażą się kluczowe w przyszłości. Biorąc pod uwagę m.in. kształtujące się megatrendy oraz powiązane z nimi wyzwania rozwojowe dla Polski, eksperci przygotowali rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu edukacji i sposobu jego ustanawiania.

To Nigdy Nie Była Utopia-cykl wykładów Odc. 9: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania cz II

To Nigdy Nie Była Utopia-cykl wykładów Odc. 9: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania cz II

W drugiej części wykładu pt. „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania”, z gościnnym udziałem prof. Przemysława Czaplińskiego, szukamy odpowiedzi na pytania:
co oznacza wspólnota czasoprzestrzeni i przyjęcie odpowiedzialności za swoje działanie, które ma wpływ na otaczającą nas przyrodę? co demaskuje nasz sposób korzystania z czasu i przestrzeni w obecnej sytuacji pandemii? czy możemy w tym przymusowym zamknięciu dostrzec pozytywne strony ?

To Nigdy Nie Była Utopia – cykl wykładów Odc.7 Dominacja oportunistycznej i transakcyjnej gry rynkowej cz.I

To Nigdy Nie Była Utopia – cykl wykładów Odc.7 Dominacja oportunistycznej i transakcyjnej gry rynkowej cz.I

Posłuchaj wykładu „To nigdy nie była utopia-cykl wykładów o ekonomii wartości” Prof. Jerzego Hausnera pt. “Dominacja oportunistycznej i transakcyjnej gry rynkowej” z gościnnym udziałem Prof. dr hab. Anny Gizy-Poleszczuk – socjolog, w latach 2012–2019 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2009 honorową prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Czy kapitalizm służy ludziom? A może wręcz odwrotnie?
jakie wartości dominują w gospodarce oportunistycznej? jak przekłada się to na zachowania rynkowe? co to znaczy, że marketing wypuszcza dżina z probówki?

Mówiąc otwarcie odc. 2: Moje? Twoje? A może nasze wspólne?

Mówiąc otwarcie odc. 2: Moje? Twoje? A może nasze wspólne?

Posłuchaj kolejnego odcinka rozmów z biznesem o ekonomii wartości. Tym razem dr Bartłomiej Biga rozmawia z Marcinem Olendrem – Managerem ds. polityk publicznych w Google. Posłuchaj i dowiedz się: Jak Google rozgranicza dane, które chce zachować wyłącznie dla siebie, od tych, którymi dzieli się z innymi?
Jak zamierza reagować na zmiany w postawach użytkowników godzących się na coraz większe ograniczenia prywatności? Czy przewaga konkurencyjna Google wynika głównie z algorytmów?

Dobra Gospodarka Andrzeja Mierzwy odc. 7

Dobra Gospodarka Andrzeja Mierzwy odc. 7

Gośćmi Andrzeja Mierzwy są dziś dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i prof. Jerzy Hausner. Wspólnie wymieniają największe grzechy i największe nadzieje polskiej gospodarki.

Mówiąc otwarcie odc. 8: Otwarte umysły w obiegu zamkniętym

Mówiąc otwarcie odc. 8: Otwarte umysły w obiegu zamkniętym

„Otwarte umysły w obiegu zamkniętym” – dr Bartłomiej Biga w rozmowie z dr hab. Joanną Kulczycką – prof. nadzw. AGH, IGSMiE PAN, prezesem zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej dyskusji, w której zaproszeni goście poruszają tematy ekonomii wartości i zmian, jakie następują we współczesnych modelach biznesowych.

Mówiąc otwarcie odc. 7: Prawo do miasta. mgr inż. arch. Bartłomiej Kisielewski

Mówiąc otwarcie odc. 7: Prawo do miasta. mgr inż. arch. Bartłomiej Kisielewski

Tym razem, do rozmowy zaproszony został mgr inż. arch. Bartłomiej Kisielewski – partner w Horizone Studio. W dyskusji pt. „Prawo do miasta” nasz gość opowie o tym, na co należy zwracać uwagę decydując się na zagospodarowywanie przestrzeni w dużych miastach oraz czego – jego zdaniem – najbardziej brakuje we współczesnej gospodarce.

Mówiąc otwarcie odc. 6: Edukacja – nowa generacja. Prof. AGH, dr hab. Jowita Guja

Mówiąc otwarcie odc. 6: Edukacja – nowa generacja. Prof. AGH, dr hab. Jowita Guja

Tym razem do rozmowy przy porannej kawie zaproszona została prof. AGH dr hab. Jowita Guja kierująca Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab na krakowskiej AGH.

Podczas rozmowy zatytułowanej „Edukacja – nowa generacja” nasz gość przybliży zalety zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości we współczesnej edukacji, wspomni o wyzwaniach jakie stanęły przed szkolnictwem w wyniku niespodziewanej pandemii i opowie jak naprawdę wyglądają nowoczesne technologie w edukacji i szkolnictwie wyższym.

Mówiąc otwarcie odc. 5: Biznes naturalnie odpowiedzialny – Anita Ryng, Communication Operations Manager IKEA

Mówiąc otwarcie odc. 5: Biznes naturalnie odpowiedzialny – Anita Ryng, Communication Operations Manager IKEA

Tym razem do spotkania przy porannej kawie zaproszona została Anita Ryng – Communication Operations Manager IKEA.
W rozmowie: „Biznes naturalnie odpowiedzialny” dr Bartłomiej Biga pyta swoją rozmówczynię m.in. o to, jak międzynarodowe firmy – takie jak IKEA – uwzględniają w swoich działaniach społeczną odpowiedzialność biznesu?
Jak dostosowują produkcję do zmieniających się postaw ekologicznych?
Jakie priorytety związane z odpowiedzialnością stawia przed sobą IKEA?
Na jakich wartościach – zdaniem naszej rozmówczyni – oparty musi być biznes, by spełniał swoje podstawowe funkcje?

Mówiąc otwarcie odc. 4: Czy eko się opłaca? Rozmowa z Jackiem Siwińskim – Prezesem Zarządu VELUX Polska

Mówiąc otwarcie odc. 4: Czy eko się opłaca? Rozmowa z Jackiem Siwińskim – Prezesem Zarządu VELUX Polska

W kolejnej odsłonie cyklu „Mówiąc otwarcie” rozmawiamy o energetyce nowoczesnych budynków i ekologicznych rozwiązaniach wprowadzonych przez przedsiębiorstwa związane z branżą budowlaną. Jak produkcja w międzynarodowych przedsiębiorstwach, takich jak VELUX, adaptuje się do zmian klimatycznych? O jakich technologiach można myśleć w kontekście oszczędnego podejścia do energii? Jakie warunki musimy spełnić, aby zmniejszyć jej zużycie? W jaki sposób doprowadzić do zrównoważenia rozwoju i zmniejszenia konsumpcji energetycznej przez obiekty urbanistyczne?

To nigdy nie była utopia – cykl wykładów Prof. J. Hausnera. Odc. 5 Między indywidualizmem i wspólnotowością cz. I

To nigdy nie była utopia – cykl wykładów Prof. J. Hausnera. Odc. 5 Między indywidualizmem i wspólnotowością cz. I

W nowym odcinku cyklu wykładów, z gościnnym udziałem dr. hab. Janusza Czapińskiego, próbujemy odpowiedzieć na pytania: Czy możemy przypisywać podmiotowość wyłącznie jednostkom? Jaki rodzaj wspólnotowości służy rozwojowi społecznemu? Jak wyglądają wskaźniki wspólnotowości oraz rozwoju gospodarczego w Polsce w świetle badań społecznych? Zapraszamy do słuchania.

To Nigdy Nie Była Utopia – cykl wykładów Odc.6 Między indywidualizmem i wspólnotowością cz.II

To Nigdy Nie Była Utopia – cykl wykładów Odc.6 Między indywidualizmem i wspólnotowością cz.II

Posłuchaj drugiej części wykładu „To nigdy nie była utopia-cykl wykładów o ekonomii wartości” Prof. Jerzego Hausnera pt. „Między indywidualizmem i wspólnotowością” z gościnnym udziałem dr. hab. Janusza Czaplińskiego.
Z tego odcinka dowiesz się m.in:
Jak przedstawia się próba prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce po pandemii, biorąc pod uwagę badania nt. polskiej mentalności uwarunkowanej kulturowo oraz kapitału społecznego? Do czego może prowadzić zanik wspólnotowości? Co cechuje właściwie funkcjonującą i służącą rozwojowi społecznemu wspólnotę? W jaki sposób we wspólnotach wyłaniają się liderzy?

Mówiąc otwarcie odc. 3: Czy rozwój musi być solidarny? Rozmowa z Aleksandrą Dulkiewicz

Mówiąc otwarcie odc. 3: Czy rozwój musi być solidarny? Rozmowa z Aleksandrą Dulkiewicz

Dr Bartłomiej Biga w rozmowie z Prezydent Gdańska – Aleksandrą Dulkiewicz, porusza tematy współpracy między regionami oraz pozaekonomicznych wartości, które wpływają na biznes. Posłuchaj i dowiedz się: Co według Aleksandry Dulkiewicz oznacza ekonomia wartości? Czy na współpracę między miastami i regionami należy spoglądać jedynie przez pryzmat finansów? Jak obecna sytuacja wpłynie na polskie miasta i czy zmiany mogą być pozytywne? Jakie zjawiska – zdaniem Prezydent Gdańska – powinny zostać wyeliminowane ze współczesnego biznesu?

To nigdy nie była utopia – cykl wykładów Prof. J. Hausnera. Odc.3 Rachunek wyników i rachunek zasobów cz I

To nigdy nie była utopia – cykl wykładów Prof. J. Hausnera. Odc.3 Rachunek wyników i rachunek zasobów cz I

Zapraszamy do odsłuchania nowego odcinka podcastu z cyklu wykładów poświęconych ekonomii wartości Prof. J. Hausnera “To nigdy nie była utopia”. Tym razem prezentujemy wykład pt “Rachunek wyniku i rachunek zasobów” z gościnnym udziałem dr Teresy Cebrowskiej – Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Posłuchaj i dowiedz się: Czy to, co mierzymy, wpływa na to, co robimy? Co jeśli mierzymy rzeczy niewłaściwie? W jaki sposób produktywność wpływa na efektywność i konkurencyjność gospodarki?

Mówiąc otwarcie odc. 1: Nowy świat, nowe wartości. Bartłomiej Biga w rozmowie z Dominiką Bettman

Mówiąc otwarcie odc. 1: Nowy świat, nowe wartości. Bartłomiej Biga w rozmowie z Dominiką Bettman

Nowe technologie co roku zmieniają biznes. Z kolei dziś koronawirus wywraca świat biznesu do góry nogami. Co tak naprawdę dzieje się wewnątrz firm? Czy obecna sytuacja pozwala na rozmowę o wartościach pozaekonomicznych? Co z rolą człowieka w światowej gospodarce? Może w przyszłości uratuje nas właśnie ta budząca obawy sztuczna inteligencja? Przed Wami relacja z pierwszej ręki – o nowej rzeczywistości opowie Dominika Bettman, która na co dzień zarządza olbrzymią korporacją Siemens Polska.

Cena naszych śmieci

Cena naszych śmieci

Agata Kasprolewicz z podcastu Radio Antropocenu rozmawia o problemie globalnego handlu odpadami.
Z pozoru to czysty biznes. Dla bogatych krajów to okazja na tani recykling. Dla biednych -szansa na nowe miejsca pracy i zarobek. Posłuchaj o sytuacji w krajach, które stały się wysypiskami śmieci.

Nowoczesny Lider i ekonomia wartości

Nowoczesny Lider i ekonomia wartości

Sebastian Drzewiecki w rozmowie z Prof. Jerzym Hausnerem o jego książce „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości”.
To Tobie droga liderko i drogi liderze oraz o Open Eyes Economy Summit.

Dzikie zwierzęta, ludzie i wirusy

Dzikie zwierzęta, ludzie i wirusy

Agata Kasprolewicz w podcaście Radio Antropocenu wskazuje, że natura wysyła nam wiadomość. Nie po raz pierwszy. Ale tym razem nie możemy jej zignorować. Pandemia koronawirusa pokazuje, że przekraczanie przez człowieka granic ekosystemów to poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego.

Czy prof. Bralczyk rozumie korpomowę?

Czy prof. Bralczyk rozumie korpomowę?

Jeśli mówić o mówieniu to tylko z prof. Bralczykiem! Ale czy prof. Bralczyk rozumie korpomowę? Jak mówić o ekonomii i innych trudnych tematach tak, aby być zrozumianym? I – co dla niektórych może być bardzo ważne – czy gdy pijemy piwo bezpośrednio z butelki, to pijemy z gwinta, czy z gwintu?

Rafał Woś – najlepsze ekonomiczne książki roku

Rafał Woś – najlepsze ekonomiczne książki roku

Rozmowa z Rafałem Wosiem, który jest siłą sprawczą konkursu Dziennika Gazety Prawnej na najlepsze książki ekonomiczne Economicus 2019. Mówimy nie tylko o nagrodzonych książkach, ale także o tym, jaki będzie los pracowników w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej.

FIRMA-IDEA: Nowe podejście do wartości w biznesie.

FIRMA-IDEA: Nowe podejście do wartości w biznesie.

Mariusz Chrapko w audycji o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem? W rozmowie z Mateuszem Zmyślonym próbuje uchwycić sposób wytwarzania wartości przez firmy oraz przyjrzeć się zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Skip to content