Gospodarowanie wodą jako wyzwanie rozwojowe

Punktem wyjścia do prowadzonych rozważań i formułowania propozycji jest założenie, że woda jest dobrem wspólnym i nie powinna być traktowana jako produkt komercyjny. To nie oznacza, że wobec jej użytkowników nie mają być stosowane instrumenty ekonomiczne w postaci opłat, wymuszające najbardziej racjonalne wykorzystanie zasobów. Jednocześnie z racji charakteru wody jako dobra wspólnego, opłaty te muszą być racjonalne i społecznie akceptowalne, zapewniając dostęp do niej dla najuboższych warstw społeczeństwa. Drugim fundamentalnym założeniem tej problematyki są kwestie ochrony zasobów wodnych i ich jakości jako podstawowy wymóg w stosunku do użytkowników wód, w tym preferowanie rozwiązań związanych z renaturyzacją wód powierzchniowych. Trzecim założeniem jest uznanie, że wdrożenie i przestrzeganie regulacji wodnych i środowiskowych UE jest zobowiązaniem Polski jako państwa członkowskiego. Tym samym krajowe akty prawne nie mogą podważać unijnych dyrektyw, w tym w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej jako regulacji wiodącej dla gospodarki wodnej. Uznanie konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczania ich niekorzystnych skutków powinno stanowić podstawę debaty publicznej. Tym samym wszelkie działania polityczne i administracyjne separujące gospodarkę wodną od tego najważniejszego obecnie wyzwania cywilizacyjnego należy uznać za niewłaściwe.

Koordynator obszaru:

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Zespół koordynacyjny:

● Anna Januchta-Szostak – Politechnika Poznańska
● Zbigniew Kundzewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
● Elżbieta Nachlik – profesor senior Politechniki Krakowskiej
● Tomasz Okruszko – prorektor ds. nauki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
● Janusz Zaleski – Politechnika Wrocławska

Plany na 2024:

IV Wodny Okrągły Stół: Woda w rolnictwie

Data i miejsce: 24 kwietnia 2024 r. Wrocław, Politechnika Wrocławska.

Rezultatem będzie dokument programowy, który zostanie przedstawiony na Międzynarodowym Kongresie Miasto – Woda – Jakość życia w dniach 15-16 października 2024 r.VI. edycja Międzynarodowego Kongresu Miasto – Woda – Jakość życia
Data i miejsce: 15-16 października 2024 r. Wrocław, Centrum Kongresowe Politechniki
Wrocławskiej.

Kongresowi będzie towarzyszyć koncert w Narodowym Forum Muzyki w dniu

11 października. Także kilka wystaw realizowanych we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Krupa Art Foundation oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu. Na Kongres zostanie przygotowany specjalny numer kwartalnika „Herito” (wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury) poświęcony Dnieprowi. Także specjalny numer
miesięcznika A&B.Działania edukacyjne

Będą one realizowane w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (koordynator Wiceprezes Marcin Garcarz) i Wydziałem Oświaty Miasta Wrocław (koordynator dyr. Jarosław Delewski). M.in. w dniu 14 października 2024 zostanie zorganizowany II Młodzieżowy Wodny Okrągły Stół. Do współpracy w tym zakresie zostanie zaproszona Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych (koordynator Piotr Nieznański).

Przeprowadzona będzie po raz trzeci akcja „Sprzątanie wrocławskich rzek” z udziałem uczniów wrocławskich szkół i Fundacji OnWater.

VI. edycja Water City Index

WCI 2024, podobnie jak w poprzednich edycjach będziemy dokonywać oceny efektywności gospodarowania zasobami wody w ponad 200 polskich miastach. Kontynuujmy dotychczasowy podział miast: klasyfikować będziemy oddzielnie metropolie (8), miasta na prawach powiatu (58) oraz miasta niebędące miastami na prawach powiatu, posiadające co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Autorzy raportu poddadzą „wodnej” analizie ponad 200 polskich miast w ramach 3 obszarów oraz 14 kategorii oceny:

-Życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury, waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska);

– Zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność
samorządu);

– Gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny);

Autorzy raportu: Michał Kudłacz (UEK), Jakub Głowacki (UEK), Krzysztof Kutek (Arcadis),
Marcin Ćmielewski (Arcadis), Klara Ramm (IGWP).

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2023:

III Wodny Okrągły Stół: Zarządzanie wodą w sytuacjach kryzysowych

Data i miejsce: 22 marca 2023 r. Wrocław, Kino Nowe Horyzonty

Spotkanie poświęcone było zarządzaniu wodą w sytuacjach kryzysowych w kontekście katastrofy na Odrze z 2022 roku. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia. 


Koprodukcja filmu dokumentalnego „Aż do ostatniej kropli” w reżyserii Ewy Ewart

Premiera filmu odbyła się we Wrocławiu w Kinie Nowe Horyzonty 22 marca 2023 r. w Światowym Dniu Wody. Odbył się również pokaz filmu dla uczniów wrocławskich szkół średnich.

Film opowiada o konsekwencjach zatrucia rzek oraz globalnych konsekwencjach braku odpowiedniego poziomu ochrony przyrody.

V. edycja Międzynarodowego Kongresu Miasto – Woda – Jakość życia

Data i miejsce: 24-25 października 2023 r. Wrocław, Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Kongresowi towarzyszył koncert w Narodowym Forum Muzyki oraz wystawa dorobku artystycznego Konrada Jarodzkiego.

Na Kongres został przygotowany specjalny numer kwartalnika „Herito” (wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury) poświęcony Odrze.V. edycja Water City Index

WCI 2023, podobnie jak poprzednie edycje, oceniał oddzielnie metropolie (8), miasta na prawach powiatu (58) oraz miasta niebędące miastami na prawach powiatu, posiadające co najmniej 20 tys. mieszkańców (152). Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie ponad 200 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii oceny:

  • życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury);
    zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu);
  • gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny);
  • kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska).

Autorzy raportu: dr Michał Kudłacz (UEK), dr Jakub Głowacki (UEK), Krzysztof Kutek (Arcadis), Marcin Ćmielewski (Arcadis), dr inż. Klara Ramm (IGWP), dr Roman Zhebchuk (UEK).Skip to content