Gospodarka i zdrowie

Pandemia COVID-19 spowodowała konfrontację bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa gospodarczego. Niezbędna jest ekspercka dyskusja wokół zwiększenia efektywności polityki zdrowotnej, w tym w szczególności w ramach działań zdrowia publicznego. Konieczne są też interdyscyplinarne badania i analizy, który ujawnią wciąż niedostrzeżone i pomijane następstwa pandemii i jej długofalowe konsekwencje – zdrowotne (np. dług zdrowotny) i ekonomiczne (np. zerwane łańcuchy dostaw, inflacja). Refleksja musi dotyczyć z jednej strony takich zagadnień jak wpływ wszechstronnie rozumianego zdrowia na wzrost gospodarki, produktywność i innowacyjność, z drugiej zaś oddziaływanie modeli biznesowych, nowych technologii i wzorców konsumpcji na zdrowie ludności, nie tylko w odniesieniu do żywności, ale także wielu innych dóbr i usług. Niezbędna jest dyskusja na temat wzmocnienia roli działań w zakresie zdrowia publicznego, a także nierówności w zdrowiu. Z perspektywy ekonomii wartości, którą rozwija ruch Open Eyes Economy dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów (w tym pracy), a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obu tych odniesień, bo decyduje i o tym co nam daje siłę gospodarczą, i o tym czemu ta siła ma faktycznie służyć.

Koordynator obszaru:

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Koordynator obszaru

Plany na 2024:

II. Kongres „Gospodarka i Zdrowie”

Data i miejsce: 5-6 marca 2024 r., Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Organizatorzy: Miasto Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz OEES Tematem Kongresu będzie ProfilaktykaPrzygotowanie III edycji Indeksu Zdrowych Miast

Partner instytucjonalny: LUX MED.

Indeks zostanie przedstawiony publicznie na następujących wydarzeniach:
– Europejski Kongres Finansowy
– Forum Ekonomiczne w Karpaczu
– Open Eyes Economy Summit 9, Kraków 19-20 listopada

Wyniki indeksu przedstawione będą w publikacji, a także na stronie internetowej. Poza opracowaniem indeksu, przeprowadzone będą badania ankietowe wśród samorządów i mieszkańców miast. Ponadto eksperci będą intensywnie promować w mediach Indeks i problematykę zdrowych miast oraz relacji między zdrowiem a gospodarką.

Poprzednie edycje Indeksu dostępna są na stronie: https://oees.pl/indeks-zdrowych-miast/

 

Przygotowanie projektu „Profilaktyka” w ramach programu Gospostrateg NCBR

Partnerzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Małopolska Szkoła Administracji

Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Skip to content