SZARA STREFA WODY

Czy wiesz, ile wody rocznie zużywa się w rolnictwie w Polsce? 84,2 mln m3! To aż 8,5 razy więcej niż pojemność Morskiego Oka!

Choć suma opadów w ciągu ostatnich lat waha się nieznacznie, zmianie ulega ich charakter – występują rzadziej, są intensywniejsze i przeplatane okresami suszy. Ekstremalne zjawiska pogodowe, powodujące trwałe lub okresowe susze i powodzie, są zagrożeniem dla rolnictwa. Wysuszona gleba jest bardziej przepuszczalna i nie jest w stanie zatrzymywać dużych ilości wody. To utrudnia ponowne wykorzystanie jej w obiegu zamkniętym choćby do wzrostu roślin.

Jednocześnie zapotrzebowanie na wodę jest coraz większe – jej pobór w latach 2005–2020 wzrósł o 13,1 mln m3, czyli o 12%. Tendencje te widać także w rolnictwie.

Do pozyskiwania wody w tym sektorze najlepsze jest tworzenie zbiorników retencyjnych, jednak jest to działanie kosztowne, także społecznie. Pojawia się problem szarej strefy poboru wody – rolnicy na własną rękę drążą studnie, nie zawsze uprzednio je zgłaszając, przez co ewidencja poboru wód gruntowych może być niedoszacowana.

Nie możemy pozwolić, żeby woda, która jest naszym wspólnym i kurczącym się zasobem, była marnowana, albo wykorzystywana bezrefleksyjnie. Świadomość wyzwań związanych z wykorzystywaniem wody jest relatywnie niska, nie tylko wśród społeczeństwa, ale i u władzy. Nadszedł moment, w którym od naszych i Twoich postaw i wyborów zależy przyszłość.

Jako społeczny think tank Open Eyes Economy HUB (OEES HUB) już od kilku lat spotykamy się w eksperckim gronie, aby rozmawiać o problemach dotyczących wody i przedstawiać rozwiązania. Musimy rozmawiać o wyzwaniach i zagrożeniach dla rolnictwa, dlatego 24 kwietnia organizujemy Wodny Okrągły Stół. Nie chcemy tylko dyskutować, ale też mieć realny wpływ: po spotkaniu powstanie publikacja z rekomendacjami ekspertów odnośnie kierunków zmian. Musimy dotrzeć z tym opracowaniem do rządzących, ale też do szerokiego grona odbiorców, którzy będą pilnować naszego wspólnego interesu. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej! Przed nami duże wyzwanie, dlatego prosimy Cię o wsparcie naszej inicjatywy.

Z jakim problemami mierzy się rolnictwo?

  • Ocieplenie klimatu powoduje przesunięcia początku i końca sezonu wegetacyjnego – wg. IPCC wzrost średniej temperatury powietrza wydłuży okres wegetacyjny o ok. 10 dni do 2040 r. Rolnik w Polsce będzie mógł wcześniej wysiać, a plony szybciej dojrzeją. W naszym menu częstsze będą kukurydza, proso, soja, słonecznik i winorośl, a trudniej będzie o pszenicę czy ziemniaki. Cieplejszy klimat to także nowe szkodniki, a więc i większe zapotrzebowanie na środki ochrony roślin, zanieczyszczenia zbiorników wodnych i ograniczenie bioróżnorodności.
  • Zwiększenie zdolności retencyjnych i uszczelnienie wodnego obiegu zamkniętego w rolnictwie – susze powodują przepuszczalność gleb, które nie są w stanie zatrzymać dużych ilości wody.
  • Utrata bioróżnorodności i walorów krajobrazowych – rozwój rolnictwa odbywa się kosztem terenów zielonych i lasów. Z powodu niedoboru wody obumierają naturalne ekosystemy, np. torfowiska i bagna.
  • Niska świadomość społeczna problemu – brakuje programów edukacyjnych i uświadamiających z jakimi problemami mierzy się polskie rolnictwo.

Eksperci od dawna alarmują o pogarszającej się sytuacji polskiego rolnictwa. Istniejący kryzys rolny pogłębia brak odpowiednich regulacji, niemożność spełnienia ambitnych planów Unii Europejskiej oraz brak spójności polityki krajowej z unijną.

Jeśli nie zareagujemy teraz, problemy niewłaściwego zarządzania zasobami wodnymi, zanieczyszczenia wód, degradacji gleb, rozwijania szarej strefy poboru wody, zmiany struktury i wzrostu kosztów produkcji rolnej oraz zaostrzania nastrojów społecznych będą się pogłębiać. Zmianę odczują wszyscy, także mieszkańcy miast.

Planeta i wspólne dobro nie są nam obojętne. Jeśli jakość spożywanych produktów i stan środowiska naturalnego są dla Ciebie ważne, DOŁĄCZ DO NAS i POMÓŻ NAM przygotować zbiór rekomendacji z Wodnego Okrągłego Stołu na temat zarządzania wodą w rolnictwie.

WESPRZYJ NAS!

Zbiórkę pieniężną na Szarą Strefę Wody prowadzi Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Możesz nas wesprzeć, przesyłając darowiznę przelewem on-line lub przelewem tradycyjnym.

Wybierz kwotę:
Szczegóły Darczyńcy:
Zgody:

Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia przekazania darowizny i realizacji umowy. Szczegółowe informacje, w tym o przysługujących prawach zawarte są w Klauzula Informacyjna FGAP

Operator płatności:
Przelewy24 Logo

Przelew tradycjny

Odbiorca:
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków

Numer konta: PLN 84105014451000002292536303

Tytuł wpłaty: Darowizna SZARA STREFA WODY (prosimy o podanie w tytule przelewu Twojego adres mailowego)

CO ZROBIMY DZIĘKI TWOJEMU WSPARCIU?

Dzięki Twojemu wsparciu przygotujemy publikację, z którą dotrzemy nie tylko do ekspertów i polityków. Dzięki kampanii informacyjnej dotrzemy z naszym przesłaniem do każdego domu, w którym postawy proekologiczne i prospołeczne są ważne, zwiększając świadomość problemów związanych z wykorzystaniem wody. Chcemy pokazać mieszkańcom miast codzienność i wyzwania stojące przed tymi, którzy sprawiają, że możemy kupić na targu czy w sklepie produkty spożywcze wysokiej jakości.

Całkowity koszt przygotowania i wydania publikacji oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnej to 25 tys. zł, które przeznaczymy na: wynagrodzenia dla autorów (7 tys. zł), korektę techniczną i językową (5 tys. zł), oprawę graficzną i skład (6 tys. zł), copywriting i opracowanie treści do kampanii (4 tys. zł), promocja w social mediach (3 tys. zł). Szacunkowy zasięg kampanii informacyjnej to 30 000 wyświetleń.

Wierzymy, że Ty również czujesz się odpowiedzialny za przyszłość i z Twoją pomocą nam się uda zrealizować cel. Wspólnie dołożymy cegiełkę do budowania świadomego społeczeństwa, głęboko przekonanego o potrzebie zmian i oczekującego tego od rządzących.

Monika Woźniak

Monika Woźniak

Koordynatorka think tanku OEES HUB

IV WODNY OKRĄGŁY STÓŁ

Już 24 kwietnia 2024 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej eksperci specjalizujący się w tematyce gospodarowania wodą zasiądą przy okrągłym stole we Wrocławiu, aby poruszyć niezwykle ważny temat związany z wodą w rolnictwie.

Dyskusje podczas IV Wodnego Okrągłego Stołu odbywać się będą pod hasłem „Woda w rolnictwie – zagrożenia i szanse”. Istotną kwestią jest zagadnienie dostępnej ilości wody zarówno dla produkcji rolnej jak i ekosystemów naturalnych. Poruszona zostanie także kwestia wpływu rolnictwa na jakość wód, ale także form krajobrazu, bioróżnorodności i w pewnym zakresie skład atmosfery.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wydarzeniu oraz jego poprzednich edycjach zapraszamy na stronę: https://watercity.com.pl/iv-wodny-okragly-stol-2024/ 

POMÓŻ NAM przygotować zbiór rekomendacji dla rządzących!Wspieram

POZNAJ EKSPERTÓW I EKSPERTKI WODNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak

prof. dr hab. Anna Januchta-Szostak

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Politechnika Poznańska

dr Ilona Biedroń

dr Ilona Biedroń

Fundacja Hektary dla Natury

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Miasto-Woda-Jakość życia; Open Eyes Economy Summit

KIM JESTEŚMY?

Fundacja GAP to działająca od 2005 roku krakowska organizacja pozarządowa, której misją jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej.

Działalność tą realizujemy w pięciu głównych obszarach: prowadzenie think tanku OEES Hub i działalność ekspercko-wydawnicza, organizacja wydarzeń międzynarodowych upowszechniających zrównoważony rozwój, rozwijanie ekonomii społecznej, aktywizację rożnych grup społecznych oraz działania aktywizująco-integracyjne na rzecz studentów i młodzieży.

Społeczny think tank OEES HUB działa od 2020 r. Tworzymy grupę pasjonatów, naukowców, działaczy społecznych, przedsiębiorców i przedstawicieli trzeciego sektora, którzy wspólnie budują ruch Open Eyes Economy.

Naszą misją jest rozwijanie ekonomii wartości, zgodnie z którą rozwój społeczno-gospodarczy powinien opierać się na szerokim zbiorze wartości, od tych finansowych, gospodarczych, przez społeczne, środowiskowe, po kulturalne, edukacyjne czy estetyczne.

W naszych działaniach skupiamy się m.in. na tematach takich jak: miasto regeneracyjne, społeczeństwo wysokich kompetencji, gospodarowanie wodą jako wyzwanie rozwojowe, ekonomiczna wiarygodność państwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Zapraszamy na https://hub.oees.pl/

Kulminacją całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej think tanku OEES HUB jest Międzynarodowy Szczyt Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit (OEES), którego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 19-20 listopada 202 4 r. w Krakowie i online. Już teraz serdecznie zapraszamy Cię na to święto ludzi z otwartymi oczami… i umysłami!

OEES jest nieocenionym miejscem spotkań różnorodnego środowiska, źródłem inspiracji i inkubatorem przedsiębiorczości przedstawiającym gotowe, sprawdzone rozwiązania. Obrazujemy realne korzyści dla ludzi oraz środowiska, które niesie ze sobą stawianie na zrównoważony rozwój, pochylanie się nad potrzebami społecznymi, wcielanie zmian oraz wprowadzanie innowacji.

W tym roku porozmawiamy m.in. o zrównoważonych inwestycjach, cyfrowej transformacji miast, rewolucji technologicznej w przemyśle, edukacji i kompetencjach przyszłości oraz etyce i wartościach w życiu publicznym. Zastanowimy się także jak dokończyć zieloną transformację i uporać się z problemami krajobrazowymi miast.

Więcej informacji o Kongresie znajdziesz na stronie internetowej: https://kongres.oees.pl/

Zapraszamy także do kontaktu pod adresem: biuro@oees.pl

Skip to content