Prezentacja pierwszych wyników trzeciej edycji Indeksu wiarygodności na EKF

cze 7, 2024

 

Czego dowiedzieliśmy się o wiarygodności ekonomicznej Polski na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie?

Czy Polska jest krajem wiarygodnym ekonomicznie? Co to oznacza? Jak wypada na tle innych krajów? 10 czerwca 2024 podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie eksperci przedstawili pierwsze wnioski z raportu Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski. Edycja III.

Obraz stanu gospodarki i państwa, jaki wyłaniał się z badań przeprowadzanych na potrzeby dwóch poprzednich i obecnej edycji Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski (IWEP) nie pozostawia wątpliwości, że Polska podążała od szeregu lat śladem Węgier w tworzeniu istniejącego tam modelu państwa. Węgry są znamiennym punktem odniesienia, ponieważ są one krajem, w którym zakończył się już proces demontażu demokracji i stworzono tam system silnie scentralizowanej, autorytarnej władzy.

Niska wiarygodność ekonomiczna państwa to niestabilna gospodarka. Jej odczuwalnymi skutkami są np. podwyższona rentowność krajowych papierów skarbowych, niska skuteczność działań antyinflacyjnych czy wahania kursu złotego. Płacą za to obywatele poprzez droższe zakupy, usługi i rachunki czy gorszy dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji. Dla przedsiębiorców to nie tylko znaczący wzrost kosztów, lecz także ryzyka, co hamuje aktywność gospodarczą i nie sprzyja inwestowaniu i tworzeniu miejsc pracy.

Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski jest formą niezależnego i obiektywnego obywatelskiego doradztwa, które ma sprzyjać ułatwianiu i porządkowaniu dyskursu publicznego na temat pożądanych kierunków prowadzenia polityki gospodarczej i społecznej.

 

Skip to content