Informatyka, społeczeństwo i granice automatyzacji

Konferencja międzydziedzinowa

7 czerwca 2024, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Czarnowiejska 36/Budynek C-7  sala 4.11 (IV piętro)

Komercyjne zastosowania informatyki mają znaczący wpływ na kształt naszej przyszłości. W pracach pochodzących z nurtu informatyki społecznej (Wolf et al. 2018) podkreśla się jednak, że tradycyjne rozumienie informatyki, podobnie jak dominujące podejście do projektowania technologii komputerowych, staje się coraz bardziej problematyczne w momencie, gdy te ostatnie przenikają wszystkie aspekty życia. To stąd bierze się postulat, aby informatyka, a w szczególności informatyka stosowana, wypracowała nowy paradygmat epistemologiczny i zrewidowała własne metody, przekształcając się w ten sposób w naukę technospołeczną. 

W erze wielkich modeli językowych takie zadanie wydaje się jeszcze pilniejsze. Trudny do ukrycia koszt środowiskowy i społeczne następstwa rozwoju tych modeli obnażają związane z nim problemy. Z jednej strony „inteligentne” algorytmy pogłębiają systemowe nierówności, konsolidują stereotypy na tle płciowym, rasowym i klasowym, a także służą nowym formom eksploatacji wiedzy, których spora część nas pozostaje nieświadoma (O’Neil 2017, Benjamin 2019, Chum 2021). Z drugiej strony proces powstawania „sztucznej inteligencji” warto osadzić w ramach szerszych struktur politycznych, gospodarczych i ideologicznych (Crawford 2024, Pasquinelli 2023), ponieważ tylko w ten sposób można zyskać pełniejszy ogląd następstw automatyzacji.

„Podstawowe pytanie leżące u podstaw całej informatyki brzmi: co można (efektywnie) zautomatyzować?” – czytamy w trzeciej edycji The Encyclopedia of Computer Science (1993). Czemu i komu ta efektywna automatyzacja ma jednak służyć? Gdzie przebiegają jej granice i kto jest władny do ich określania? Czy zastosowania informatyki można odprzęgnąć od imperatywu zysku i efektywnościowego modelu rozwoju gospodarczego, który ściąga na nas katastrofę klimatyczno-ekologiczną? Jaka ekonomia informatyki mogłaby wspomagać „ekonomię wartości” (Hausner 2018) i sprzyjać ograniczaniu wzrostu entropii w procesie gospodarczym (Hausner, Krzykawski 2023)? 

Bez stawiania takich pytań nie sposób zadowalająco rozumieć natury wyzwań związanych z dalszym rozwojem „sztucznej inteligencji” i przekierować go w pożądaną społecznie stronę. Do dyskusji, którą te pytania otwierają, zapraszamy badaczy i badaczki z różnych dziedzin nauki. Jednocześnie chcemy przyjrzeć się nowym ujęciom teoretycznym sieci neuronowych, a także sprawdzić, na ile ich projektanci mogą czerpać inspirację z metod i aksjomatów pochodzących z innych nauk.

Pomysłodawcą konferencji jest dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ – filozof, kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami na Uniwersytecie Śląskim

Projekt otrzymał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020  na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101007915 w ramach działania Maria Skłodowska-Curie, a także ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” w latach 2021-2025; umowa nr 5196/H2020/2021/2.

Prelegenci

dr hab. Łukasz Afeltowicz

dr hab. Łukasz Afeltowicz

AGH w Krakowie

Edwin Bendyk

Edwin Bendyk

Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Katarzyna Cieślak

Katarzyna Cieślak

Absolwentka socjologii Wydziału Humanistycznego AGH i Zarządzania UJ. Studentka szkoły doktorskiej AGH

prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz

prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz

Dziekan Wydziału Humanistycznego, Akademia Górniczo-Hutnicza

dr hab. Jakub Gomułka

dr hab. Jakub Gomułka

prof. AGH – badacz humanistyki cyfrowej, informatyk, kulturoznawca i filozof

Dr hab Jowita Guja, prof. AGH

Dr hab Jowita Guja, prof. AGH

Filozofka i kulturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa i religioznawstwa

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit,

dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska

dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska

Prof. AGH, Dyrektor Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji i Z-ca Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

dr hab. Michał Krzykawski

dr hab. Michał Krzykawski

prof. UŚ, filozof, pomysłodawca konferencji. Kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami na Uniwersytecie Śląskim

Krystian Łukasik

Krystian Łukasik

Ekonomista i socjolog

dr hab. Ania Malinowska

dr hab. Ania Malinowska

prof. UŚ, krytyczka kultury, kuratorka

dr Rafał Olszowski

dr Rafał Olszowski

Politolog i specjalista od nauk społecznych

dr Kuba Piwowar

dr Kuba Piwowar

Socjolog i kulturoznawca

dr Seweryn Rudnicki

dr Seweryn Rudnicki

Socjolog

dr hab. Piotr Sankowski

dr hab. Piotr Sankowski

prof. UW, informatyk w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim i prezes IDEAS NCBR

Grzegorz Świerk

Grzegorz Świerk

Student szkoły doktorskiej AGH

dr Dorota Szymborska

dr Dorota Szymborska

Doktora etyki, magistra filozofii i stosowanych nauk społecznych, wykładowczyni akademicka (Uniwersytet WSB Merito).

dr hab. Renata Włoch

dr hab. Renata Włoch

prof. UW, kierowniczka Katedry Socjologii Cyfrowej na Wydziale Socjologii UW i dyrektorka naukowa DELab UW

Rejestracja

Harmonogram

Powitanie

dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH. Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH

Piątek, 7 Czerwca, 2024

9:00 – 9:15

Sesja wprowadzająca. „Nie bójmy się AI, róbmy własną”

Po co nam krytyka sztucznej inteligencji i dlaczego nie wystarcza? –dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ, filozof, pomysłodawca konferencji. Kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami na Uniwersytecie Śląskim

AI w nauce i edukacji – prof. dr hab. Piotr Sankowski, Instytut Informatyki UW, prezes NCBR Ideas

Lokalne, różnorodne i współtworzone społecznie AI – dr Seweryn Rudnicki, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH

AI w służbie kapitalizmu. Podział pracy, automatyzacja i fantazje o niemożliwej rewolucji. – Edwin Bendyk – prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego

Piątek, 7 Czerwca, 2024

9:15 – 11:15

Przerwa kawowa

Piątek, 7 Czerwca, 2024

11:15 – 11:30

Jaka ekonomia informatyki?

W walce z ciemną stroną AI: zagrożenia i obrona przed atakami na dane – dr hab. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH, Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH

N-ta rewolucja przemysłowa w perspektywie socjologii ekonomicznej  – dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH

Jak cyfrowi giganci utowarowili dane polskich internautów?  – Krystian Łukasik, Digital Economy Lab, UW, Polski Instytut Ekonomiczny

GOFAI jako alternatywa dla LLM? – dr hab. Jakub Gomułka, prof. AGH,  Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów WH AGH.

Piątek, 7 Czerwca, 2024

11:30 – 13:30

Przerwa kawowa

Piątek, 7 Czerwca, 2024

13:30 – 15:00

Innowacje cyfrowe a zmiana społeczna

Kto się boi automatyzacji? Omówienie wyników Sondażu Środkowoeuropejskiego – dr hab. Renata Włoch, prof. UW, Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski

Wykluczenie w technologiach cyfrowych: narracje i propozycje rozwiązań – dr Kuba Piwowar, Centrum Kulturowych Badań Technologii SWPS

Między binarnością a neutralnością. (Re)produkowanie wzorców płciowych w procesie projektowania interfejsów konwersacyjnych – Katarzyna Cieślak, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią WH AGH, 

Zastosowanie AI w wykrywaniu dezinformacji  – Grzegorz Świerk, Kamil Jaszczyński, Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów WH AGH

Piątek, 7 Czerwca, 2024

15:00 – 17:00

Przerwa kawowa

Piątek, 7 Czerwca, 2024

17:00 – 17:15

Panel dyskusyjny: Czy dzięki AI nasze życie może być lepsze?

Prowadzenie: dr hab. Jowita Guja prof. AGH, Katedra Technologii Informacyjnych i  mediów WH AGH

dr hab. Anna Malinowska prof. UŚ,
dr Dota Szymborska, Uniwersytet WSB Merito,
dr Anna Olszewska, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej WH AGH,
dr Rafał Olszowski, Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów WH AGH,

Piątek, 7 Czerwca, 2024

17:15 – 18:45

Synteza

prof. dr hab. Jerzy Hausner, Open Eyes Economy

Piątek, 7 Czerwca, 2024

18:45 – 19:00

Organizator

Współorganizator

Skip to content