How to activate young people in action – seminarium w języku angielskim

kwi 19, 2024

 

Does your organization conduct activities aimed at young people?
Are you wondering how to effectively engage young people in activities?
Do you want to learn about the experiences of other organizations from different countries?

We invite you to participate in a free seminar on good practices in working with youth, which will take place on April 24 at 11:00 (Warsaw time) on the Zoom platform.

The meeting is intended to serve as mutual inspiration for various organizations and to seek solutions to the currently visible problems of the decline in young people’s involvement in social activities and projects, offered, among others, by non-governmental organizations.

During the meeting, speakers from several organizations in different countries will present their perspective and current diagnosis of engaging young people in projects, and share good practices. After the presentation, all participants will have the opportunity to actively participate in the discussion and ask questions or share their experiences of working with young people.

[PL] Czy Twoja organizacja prowadzi działania skierowane do młodych ludzi?
Zastanawiasz się, jak skutecznie angażować młodych w działania?
Chcesz poznać doświadczenia innych organizacji z różnych krajów?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium na temat dobrych praktyk w pracy z młodzieżą, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 11:00 na platformie Zoom.

Spotkanie ma służyć wzajemnej inspiracji różnych organizacji i poszukiwaniu rozwiązań widocznych obecnie problemów spadku zaangażowania młodych ludzi w działania i projekty społeczne, oferowane m.in. przez organizacje pozarządowe.

Podczas spotkania prelegenci z kilku organizacji z różnych krajów przedstawią swoją perspektywę i aktualną diagnozę angażowania młodych ludzi w projekty oraz podzielą się dobrymi praktykami. Po prezentacji wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusji i zadawania pytań lub dzielenia się swoimi doświadczeniami w pracy z młodymi ludźmi.

📍 Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

 

Skip to content