Ekonomia społeczna w Małopolsce

paź 16, 2023

Ekonomia społeczna, to nie tylko pomysł na biznes i sprawne zarządzanie, ale przede wszystkim ogromna wrażliwość społeczna i koncentracja na drugim człowieku. Prowadzenie prężnie działającego przedsiębiorstwa to wielka umiejętność, ale uwzględnienie w tych działaniach interesów społecznych, w tym zatrudnienie osób oddalonych od rynku pracy, to odpowiedzialność i wyzwanie, które zasługują na szczególne uznanie.

Małopolskie przedsiębiorstwa społeczne, to reprezentanci wielu branż, piszący swoją historię od lat. Prowadzą produkcję i rozwijają działalność usługową. Oprócz zapewnienia pracy podejmują szereg działań, by ich pracownicy szybko powrócili do aktywności i bez obaw uczestniczyli w życiu społecznym. Na dzień dzisiejszy w Małopolsce funkcjonowało 48 podmiotów posiadających status przedsiębiorstwa społecznego..

Województwo Małopolskie od ponad dekady aktywnie wspiera sektor ekonomii społecznej. W  ciągu ostatnich 13 lat nakładem blisko 100 mln zł utworzono w sektorze ekonomii społecznej prawie 1 200 nowych miejsc pracy, które powstały dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego w ramach unijnych funduszy będących w dyspozycji regionu. W kolejnych latach, aż do roku 2029 Małopolska przeznaczy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski ok. 120 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw społecznych, w wyniku czego powstanie kolejne 900 miejsc pracy dla osób, które długotrwale pozostawały na rynku bez pracy.

System wsparcia ekonomii społecznej w nowym okresie programowym tworzyć będą ośrodki
wsparcia ekonomii społecznej, obejmujące wsparciem 6 podregionów w Małopolsce, takie
jak:
I. Konsorcjum, którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
w składzie: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie, MISTiA, Agencja Rozwoju
Małopolski Zachodniej.
II. Konsorcjum, którego liderem jest Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej
w składzie: Spółdzielnia Socjalna Opoka, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, MISTiA.
III. Konsorcjum, którego liderem jest Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej
w Chrzanowie w składzie: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, Fundacja
Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA w Krakowie, Stowarzyszenie Cumulus w Nowym Sączu.

Ponadto w ramach trzech projektów – Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, Inkubator Dostępności, Inkubator Włączenia Społecznego – realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, dzięki funduszom unijnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przetestowano blisko 150 innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego, usług społecznych i zwiększania dostępności do przestrzeni, usług i produktów dla wszystkich użytkowników Łączny budżet ww. projektów to  blisko 13 mln zł, w ramach których powstały takie innowacyjne rozwiązania, jak: aplikacja Strażnik, Himalaje Autyzmu, Hop Hop – mobilny plac zabaw czy LEKABEL – Zakupy na jednym wózki z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchu.(więcej informacji na temat inkubowania innowacji
społecznych w ROPS: https://rops.krakow.pl/)

W 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego na lata 2023 – 2025 z perspektywą do 2030 r., który wskazuje m.in. na konieczność podejmowania działań mających na celu zwiększenie dostępności i jakości usług opieki długoterminowej we wszystkich dostępnych formach opieki, w szczególności w powiatach o ograniczonej dostępności. Deinstytucjonalizacja oznacza bowiem proces rozwoju usług społecznych, który ma umożliwić pozostawanie każdej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, jak najdłużej w swoim środowisku zamieszkania, w otoczeniu rodziny i społeczności lokalnej.

Celem podejmowanych przez władze samorządowe działań jest stworzenie przestrzeni i warunków, aby eksperci, którzy wiedzą jak najlepiej odpowiadać na potrzeby społeczne, dzięki wsparciu mogli realizować swoje pomysły i być bliżej tych którzy tego potrzebują i oczekują. W tym roku także Województwo Małopolskie uruchomiło Kampanię „Małopolska Ekonomia Społeczna – Więcej Dobra”. Ma ona charakter edukacyjno-promocyjny i pokazuje dobro w różnych odsłonach. Łącząc aktywność wielu podmiotów działających na rzecz ekonomii społecznej chcemy pokazać: kim jest ekonomia społeczna w naszym regionie, jakie wyzwania podejmuje na co dzień, że niepełnosprawność może wyróżniać, ale nie przeszkadza w prowadzeniu biznesu, że dobre produkty wysokiej jakości są na wyciagnięcie ręki, że mogą dawać dobro i spełnienie. „Każdego dnia  dziesiątki firm społecznych zmienia świat wielu ludzi w Małopolsce…” – pokazują to filmy, w których w rolach głównych wystąpili pracownicy firm społecznych z Małopolski – Bohaterowie Kampanii Małopolska Ekonomia Społeczna – Więcej Dobra! https://www.malopolska.pl/malopolska-ekonomia-spoleczna

Skip to content